"ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ - ΦΙΛΙΚΟΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ: προϋποθέσεις" του δικηγορου Θεσσαλονικης Γεωργίου Γκαντή


Με το  Σύστημα  Άμεσης  Πληρωμής  Ζημιών  από  τροχαίο  ατύχημα  (γνωστό  ως  Φιλικός  Διακανονισμός)  δίνεται
η δυνατότητα  υπό  ορισμένες  προϋποθέσεις στον  αναίτιο οδηγό  να  αποζημιωθεί  από  την  δική  του  ασφαλιστική  εταιρία.


Οι προϋποθέσεις είναι οι εξής: 

● Στο τροχαίο ατύχημα  να  μην  εμπλέκονται  περισσότερα  από  δύο  οχήματα

● Τα  εμπλεκόμενα  στο τροχαίο ατύχημα οχήματα  να  ασφαλίζονται  σε  ασφαλιστικές εταιρίες  οι οποίες συμμετέχουν  στο  σύστημα  του  Φιλικού  Διακανονισμού.

● Το  τροχαίο ατύχημα  να  έλαβε χώρα  στην  Ελλάδα

● Είτε να  υπάρχει  αποδοχή  υπαιτιότητας  σε ποσοστό 100%  από  έναν  εκ  των  δύο  εμπλεκομένων  οδηγών   είτε να υπάρχει συνυπαιτιότητα σε ποσοστό  50%  και  από  τους  δύο  οδηγούς.

● Οι υλικές ζημίες  να  μην  υπερβαίνουν  το  ποσό  των  6.000  ευρώ  και σε περίπτωση σωματικών βλαβών, αυτές (σωματικές βλάβες) να μην υπερβαίνουν το  ποσό  των  3.000  ευρώ  ανά  άτομο , με  μέγιστο όμως όριο στις  σωματικές  βλάβες  τα  9.000  ευρώ  ανά  ατύχημα  όταν  οι  τραυματίες  είναι  περισσότεροι.

Γεώργιος Γκαντής
Δικηγόρος
http://e-attorney.blogspot.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου